RAIXA
EspañolEnglishDeutsch
Antoni Despuig amb la col·laboració del seu germà el comte, que era el propietari de Raixa, va voler dur a terme una reforma que transformàs les cases en una vil·la monumental d’estil neoclàssic. A principis de la dècada de 1790 s’encarregà un projecte molt ambiciós a l’arquitecte espanyol, format a Roma, Eusebio María de Ibarreche que no va ser executat. Més tard, el 1802, es contractà amb l’arquitecte Giovanni Lazzarini un segon projecte que coneixem només en part.
La reforma definitiva va recaure, però, en el mestre d’obres Tomàs Abrines i Beltran (Palma, 1775-1854) contractat pel cardenal des del 1806. L’any següent el cardenal partí cap a Itàlia per acompanyar el papa Pius VII perseguit per Napoleó. Despuig mai no pogué tornar a Mallorca i morí a Lucca (Toscana) el 2 de maig de 1813.
En conseqüència la reforma de Raixa, l’organització del museu i els altres projectes quedaren sota la direcció de Ramon i Joan Despuig i Safortesa, nebots predilectes del cardenal. De la casa actual destaca la galeria del migjorn que sabem construïda vers el 1808. De la resta de l’edifici hem de citar la clastra entorn de la qual es distribueixen les dependències característiques d’una possessió com són la tafona, la botiga de l’oli, els estables, la casa dels amos, etc. Punt i a part mereix la cambra, on segons la tradició va romandre santa Catalina Tomàs (Valldemossa, 1531-Palma, 1574) quan de molt jove formà part del servei dels Safortesa-Tagamanent. La seva beatificació es produí a Roma l’any 1792 gràcies a l'impuls del cardenal Despuig.