La Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears estableix la categoria de Festa d’Interès Cultural per aquelles celebracions tradicionals pròpies de la cultura popular de les Illes Balears d’especial arrelament i rellevància.


El reglament 3/2012, sobre el procediment a seguir per a la declaració de Festes d’Interès Cultural a l’Illa de Mallorca estableix que s’ha de publicar, a la pàgina web del Consell de Mallorca, l’acord d’inici del procediment de declaració d’aquestes festes.


En virtut d’aquesta normativa, es publiquen els acords d’incoació de les Festes d’Interès Cultural informades favorablement pel Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca i pel Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears


Festes d'Interès Cultural


1. Firó de Sóller (Exp. 63/2013)


2. Sant Antoni de Sa Pobla (Exp. 22/2013)


3. Sant Joan Pelós de Felanitx (Exp. 180/2013)


4. Cavallets de Felanitx (Exp. 181/2013)


5. Cossiers d'Alaró (Exp. 519/2010)


6. Cossiers de Manacor (Exp. 31/ 2011)