Consulteu els terminis per passar la ITV segon el tipus de vehicle i la seva antiguitatEn tots els casos, l'antiguitat del vehicle haurà d'ésser computada a partir de la data de la primera matriculació que figuri en el permís de circulació del vehicle.

Motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers
 • Fins a 4 anys: exempt.
 • Més de 4 anys: biennal.

Ciclomotors de dues rodes
 • Fins a 3 anys: exempt.
 • Més de 3 anys: biennal.

Vehicles particulars dedicats al transport de persones tret dels que figuren als apartats anteriors, amb capacitat fins a 9 places, inclòs el conductor, autocaravanes i vehicles vivenda.
 • Fins a 4 anys: exempt.
 • Més de 4 anys: biennal.
 • Més de 10 anys: anual.

Ambulàncies i vehicles de servei públic dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar, amb o sense aparell taxímetre, amb capacitat fins a 9 places, inclòs el conductor.
 • Fins a 5 anys: anual.
 • Més de 5 anys: semestral.

Vehicles de servei de lloguer amb o sense conductor i d'escoles de conductors, dedicats al transport de persones amb capacitat fins a 9 places, inclòs el conductor, incloent motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles i quadricicles lleugers.
 • Fins a 2 anys: exempt.
 • De 2 a 5 anys: anual.
 • Més de 5 anys: semestral.

Vehicles dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar i de menors, amb capacitat per a 10 o més places, inclòs el conductor.
 • Fins a 5 anys: anual.
 • Més de 5 anys: semestral.

Vehicles i conjunts de vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses, de massa màxima autoritzada menor o igual a 3,5 tones.
 • Fins a 2 anys: exempt.
 • De 2 a 6 anys: biennal.
 • de 6 a 10 anys: anual.
 • Més de 10 anys: semestral.

Vehicles dedicats al transport de mercaderies, de massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones.
 • Fins a 10 anys: anual.
 • Més de 10 anys: semestral.

Caravanes remolcades de massa màxima autoritzada superior a 750 quilograms.
 • Fins a 6 anys: exempt.
 • Més de 6 anys: biennal.

Tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials, excepte motocultors i màquines equiparades.
 • Fins a 8 anys: exempt.
 • De 8 a 16 anys: biennal.
 • Més de 16 anys: anual.

Vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, exceptuant aquelles que per construcció tinguin una velocitat menor a 25 Km/h.

 • Fins a 4 anys: exempt.
 • De 4 a 10 anys: biennal.
 • Més de 10 anys: anual.

Estacions transformadores mòbils i vehicles adaptats per a la maquinària del circ o fires recreatives ambulants.

 • Fins a 4 anys: exempt.
 • De 4 a 6 anys: biennal.
 • Més de 6 anys: anual.