Actuacions de dinamització lingüística en l'àmbit del Consell de MallorcaAccions de conscienciació lingüística del personal del Consell de Mallorca

El Servei de Normalització Lingüística, conscient de la necessitat d'actuar en matèria lingüística dins la pròpia institució, ha posat en marxa projectes de sensibilització dels treballadors i treballadores d'aquesta institució, així com dels centres que en depenen. Aquests projectes són la col·lecció «Sostenibilitat Lingüística» per als treballadors i el butlletí digital Inform©at. Consultau-los a continuació: