EspañolEnglish
18/09/20

El Consell de Mallorca, en col·laboració amb l’Associació per a la Conservació i Estudi dels Molins (ACEM), organitza el XI Congrés Internacional de Molinologia, entre el 18 i el 20 d’octubre de 2018, amb el lema «Memòria, arquitectura, enginyeria i futur».D’ençà de la dècada de 1990, el Consell de Mallorca, a través de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial, és líder en l’estudi, la protecció, la conservació, la restauració i valoració del patrimoni molinològic i de l’enginyeria tradicional de la nostra illa.Els congressos internacionals de Molinologia, que l’ACEM promou d’ençà de fa dues dècades, són el referent estatal en l’estudi dels molins i dels ginys tradicionals. Les actes d’aquests congressos posen de manifest els importants valors històrics, arquitectònics, tècnics, estètics, paisatgístics, socials i simbòlics d’aquests béns.El XI Congrés neix amb la voluntat d’unir sinergies a nivell internacional, per valorar aquest patrimoni des d’una perspectiva multidisciplinària.Els objectius del congrés són:


- Analitzar l’estat de la qüestió de les recerques darreres, des de disciplines (historiografia, antropologia, arqueologia, arquitectura, enginyeria, etc.) i enfocaments metodològics diferents.


- Presentar projectes i casos de bones pràctiques en l’àmbit de la conservació, la restauració i la rehabilitació dels elements arquitectònics i de la maquinària.


- Plantejar criteris de protecció i estratègies d’intervenció.


- Debatre les perspectives de futur d’aquest patrimoni en el marc del turisme rural i cultural.


- Afavorir els intercanvis i les xarxes de col·laboració a nivell internacional.Aquest encontre es dirigeix a professionals i investigadors de l’arquitectura, l’enginyeria, la història i la història de l’art, l’arqueologia, la restauració, l’etnografia, l’antropologia, la geografia i el turisme; però també a persones interessades en aquesta temàtica i a entitats lligades al patrimoni molinològic i a l’enginyeria tradicional.La participació pot consistir en l’assistència a les sessions de treball i en les visites tècniques, així com també en la presentació de comunicacions per exposar o pòsters.

Organitzadors: