EspañolEnglish
04/08/20
Calendari
17 de juny de 2018: data límit per presentar els resums de les comunicacions orals i dels pòsters.


19 de juny de 2018: reunió del comitè científic i resolució de les propostes de comunicacions orals i pòsters.


20-21 de juny de 2018: informació a les persones que han presentat una intervenció de l’acceptació o no de la seva comunicació o pòster.


29 de juny de 2018: Programa definitiu.


15 de setembre de 2018: data límit per rebre les comunicacions completes i pòsters.


1 d'octubre de 2018: data límit d'inscripció al Congrés sense comunicació i pòster.


18-20 d'octubre: Congrés Internacional de Molinologia.

Organitzadors: