La construcció dels vitralls fou encomanada a l’empresa Rigalt, Granell y Cia. de Barcelona. Una entitat fundada el 1980 que des de la seva creació va col·laborar amb prestigiosos arquitectes catalans, especialment en el període modernista, i va passar al vidre dissenys dels més importants artistes. Es tractava, per tant, d'una empresa capdavantera dins el seu sector.

Detall de les vidrieres
Detall de les vidrieres