Els escultors Antoni Vaquer, Llorenç Ferrer, Tomàs Vila i Sebastià Alcover són els principals responsables de l'escultura interior i exterior de l'edifici del Consell de Mallorca


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària:  
  
Documents relacionats
Fotografies