Els escultors Antoni Vaquer, Llorenç Ferrer, Tomàs Vila i Sebastià Alcover són els principals responsables de l'escultura interior i exterior de l'edifici del Consell de MallorcaAntoni Vaquer (Felanitx 1837 ­ Palma 1915)
Havia esculpit l’any 1871 l’escut de la façana de la Diputació quan l’antiga presó havia estat reconvertida en seu de la nova entitat, en el temps que l’arquitecte que dirigia aquelles primeres obres de rehabilitació era Antoni Sureda.

També s’atribueixen a Vaquer els monstres dels capitells de la façana principal, esculpits el 1888, quan Llorenç Ferrer era el responsable del projecte.

L’obra de Llorenç Ferrer: la façana principal i l’escalinata
A part de les intervencions puntuals d’altres escultors, com Antoni Vaquer, Llorenç Ferrer Martí (Alcúdia 1854 ­ Palma 1928) fou el principal responsable de l’obra escultòrica realitzada en aquest període.

Entre 1890 i 1894, Ferrer va realitzar les escultures de la façana, tant les motllures com les talles. D’acord amb l’estil neogòtic de l’edifici, proliferen els temes vegetals, els zoomòrfics i els geomètrics, tot i que no es poden oblidar tampoc els motius heràldics.

Un cop enllestida la façana, l’any 1894, es va emprendre la realització de les obres de la caixa de l’escala i l’ornamentació del pis principal. En aquesta planta trobam cinc portes, tres de les quals amb una inscripció relativa al seu destí: Presidencia, Salón de Sesiones i Salón de Actos Público. Totes aquestes portes tenen dintells i pilastres decorats amb quimeres, escuts i motius vegetals. Les portes amb cartel·la presenten els escuts de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Tot aquest conjunt fou concebut per l’arquitecte Joaquín Pavía i es dugué a terme, pràcticament, sense modificacions.

Llorenç Ferrer culminà la feina amb la realització de l’escalinata, duita a terme entre 1903 i 1909. Tota la barana està ornamentada amb motius geomètrics (trifolis, quadrifolis i línies corbes), vegetals, monstres fantàstics, grifs i quimeres.

SEGONA ETAPA
A partir de 1911 s’emprengué la decoració de la Sala de Sessions, obra de l’arquitecte Guillem Reynés. També es completaren les ornamentacions d’algunes obertures de la planta noble. Ja a la dècada de 1920 a 1930 es realitzà el portal de la biblioteca, una de les darreres feines de talla de l’edifici

Els treballs escultòrics d’aquesta època són obra, principalment, de Tomàs Vila i Sebastià Adrover.

Tomàs Vila
Tomàs Vila (Palma 1893 ­ 1963) fou l’autor de part dels finestrals de la Sala de Sessions, el sòcol i la traceria interior de la porta d’ingrés, ideada per l’arquitecte Alomar Bosch. Sembla que les intervencions de Vila foren puntuals i que únicament va col·laborar en els treballs més delicats, ja que fou un dels escultors més prestigiosos d’aquesta època a Mallorca i els encàrrecs que tenia eren molt nombrosos.

Sebastià Alcover
Sebastià Alcover Garcias és un escultor molt més desconegut que Tomàs Vila, ja que no en sabem gaire cosa a part que treballà en la majoria d’edificis vinculats a la Diputació. Sembla que, a diferència de Vila, era més un artesà que un artista i es dedicava als encàrrecs més usuals, bàsicament escultura religiosa. A l’edifici del Consell de Mallorca, va realitzar les finestres de la Sala de Sessions. És probable que també sigui obra seva la llinda amb tema d’àngels desplegats que hi ha a la planta noble.