COL·LECCIÓ «GRESOL»
L'objectiu de la col·lecció «Gresol» és impulsar la publicació de catàlegs de col·leccions museogràfiques de Mallorca, i possibilitar-ne un coneixement major.


Números publicats:
1. Col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà. Elvira González, 2005 / ISBN 84-96069-25-7 / EXHAURIT
2. La ceràmica de la col·lecció Marroig. Autors diversos, 2006 / ISBN 84-96069-63-X / 20,00 €
3. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca (1980-2007). Autors diversos, 2007 / ISBN 84-96069-91-5 / 33,20 €
4. La col·lecció de pintura del Museu Diocesà de Mallorca. Maria de la Mar Gaita, 2010 / ISBN 978-84-92603-16-9 / 18,00 €
5. Catàleg de la col·lecció de ceràmica del Museu de Lluc. Elvira González, 2011 / ISBN 978-84-92603-30-5 / 27,60 €
6. Fons de pintura del Consell de Mallorca (1650 c.-1939). Marià Carbonell, Miquela Sacarès i Bartomeu Martínez, 2013 / ISBN 978-84-92603-42-8 / 34,00 €
7. Fons de Pintura i Dibuix del Parlament de les Illes Balears. Marià Carbonell, Miquela Sacarès, Bartomeu Martínez i Jaume Munar, 2015 / ISBN 978-84-92603-54-1CATÀLEGS D'EXPOSICIONS
El moble a Mallorca: segles XIII-XX: estat de la qüestió. Autors diversos, 2009
«El cim». Els límits de la figuració. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca. Revisió I, 2010
Catàlegs de les exposicions de «Noves Presències» (2002, 2003, 2004-2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Més informació sobre les publicacions: Unitat de Publicacions