COL·LECCIÓ «GRESOL»
L'objectiu de la col·lecció «Gresol» és impulsar la publicació de catàlegs de col·leccions museogràfiques de Mallorca, i possibilitar-ne un coneixement major.


Números publicats:
1. Col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà. Elvira González, 2005 / ISBN 84-96069-25-7 / EXHAURIT
2. La ceràmica de la col·lecció Marroig. Autors diversos, 2006 / ISBN 84-96069-63-X / 20,00 €
3. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca (1980-2007). Autors diversos, 2007 / ISBN 84-96069-91-5 / 33,20 €
4. La col·lecció de pintura del Museu Diocesà de Mallorca. Maria de la Mar Gaita, 2010 / ISBN 978-84-92603-16-9 / 18,00 €
5. Catàleg de la col·lecció de ceràmica del Museu de Lluc. Elvira González, 2011 / ISBN 978-84-92603-30-5 / 27,60 €
6. Fons de pintura del Consell de Mallorca (1650 c.-1939). Marià Carbonell, Miquela Sacarès i Bartomeu Martínez, 2013 / ISBN 978-84-92603-42-8 / 34,00 €
7. Fons de Pintura i Dibuix del Parlament de les Illes Balears. Marià Carbonell, Miquela Sacarès, Bartomeu Martínez i Jaume Munar, 2015 / ISBN 978-84-92603-54-1CATÀLEGS D'EXPOSICIONS
El moble a Mallorca: segles XIII-XX: estat de la qüestió. Autors diversos, 2009
«El cim». Els límits de la figuració. Fons d’art contemporani del Consell de Mallorca. Revisió I, 2010
Catàlegs de les exposicions de «Noves Presències» (2002, 2003, 2004-2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Més informació sobre les publicacions: Unitat de PublicacionsLa col·lecció pictòrica del Parlament de les Illes Balears conjuga el llegat del Círculo Mallorquín
amb les aportacions que s’han fet al llarg d’aquests trenta-un anys d’activitat parlamentària.


El fons pictòric de l'antiga Diputació està format per obres dels artistes mallorquins més representatius del panorama pictòric insular de finals del segle XIX i principis del XX. En aquest fons figuren obres d'Agustí Buades, Joan O'Neille, Ricard Anckermann, Joan Bauzà, Antoni Ribas, Faust Morell, Antoni Fuster, Francesc Maura, entre d'altres. La catalogació raonada de les obres ha estat elaborada per Marià Carbonell, catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de Miquela Sacarès i Bartomeu Martínez. Les fotografies són de Jaume Gual.


Catàleg exhaustiu d'aquest fons, compost per peces de pisa (plats, escudelles, tasses, gerres) i rajoles de procedència diversa.


En el Museu Diocesà hi ha una mostra de la pintura religiosa feta a Mallorca des del segle XIII fins a la primera meitat del segle XIX, incloses peces de primera fila dins del tresor pictòric nacional.


En els darrers anys, el Consell de Mallorca ha anat configurant, a través d'adquisicions i algunes donacions una col·lecció heterogènia però prou representativa de la producció artística contemporània a Mallorca. Hi ha dos nuclis importants: l'un, constituït per la pintura adscrita als neoexpressionismes i, en menor mesura, per l'escultura del final de la dècada dels anys vuitanta; l'altre, format per un art molt jove, fruit del projecte Noves Presències, en què les instal·lacions, la fotografia i les tècniques, els materials i els suports nous tenen el protagonisme. El catàleg inclou una fitxa de cada obra, acompanyada d'una ressenya biogràfica de l'autor. Incorpora traduccions al castellà i anglès.


El 1928 la Diputació acordava adquirir la col·lecció de Bartomeu Marroig, un empresari de la construcció que, a les acaballes del segle XIX i gràcies a la seva activitat professional, havia arreplegat tot tipus de restes i elements constructius procedents d'esbucaments i reformes al nucli històric de Palma. En aquesta publicació es documenten les rajoles, peces de forma, figuretes i vidres de la col·lecció. Inclou textos en català, castellà i anglès.


Catàleg de 154 peces de la col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà de Mallorca. El catàleg s'inicia amb un grup d'escudelles llevantines i catalanes dels segles XV-XVI. El fons majoritari són les peces de lluentor metàl·lica dels segles XVI-XVIII procedents de tallers de Manises i Catalunya, del llegat d'Álvaro Campaner. També es documenten algunes gerres medievals i rajoles.


Amb textos de Kika Coll, Margalida Bernat, Muí Morey, Maria Coll, Cristina Ordóñez i Fira 10, aquesta publicació, editada amb motiu d’una exposició amb el mateix títol, tracta sobre els oficis tradicionals relacionats amb el moble, les matèries primeres o l’evolució històrica del moble a Mallorca.


Amb el fil conductor de la figuració, aquesta exposició posa a l’abast del públic una selecció d’obres del fons d’art contemporani propietat del Consell de Mallorca.


Els catàlegs de cada una de les edicions del projecte Noves Presències inclouen un breu currículum dels artistes participants i la fitxa tècnica de les obres adquirides pel Consell de Mallorca.