• CARTOGRAFIA SOBRE TERRENYS CINEGÈTICS.
    • Nou!!! Visor per a consultar la cartografia oficial dels espais cinegètics per a dispositius mòbils. L'adreça és la següent:http://www.conselldemallorca.net/sit/espais_cinegetics/
    • Visor d'Espais Cinegètics del Consell de Mallorca. Tota la informació cartogràfica sobre límits de vedats de caça i refugis de fauna. El visor, entre d'altres opcions, també ofereix la possibilitat de realitzar cerques i consultes, imprimir mapes i consultar documentació i normativa de caça. La informació dels espais cinegètics s'actualitza continuament.
    • Així mateix, a la pàgina web www.ideib.cat també podeu consultar els límits dels terrenys cinegètics i terrenys d'aprofitament cinegètic comú (terrenys lliures). Trobareu la informació sobre espais cinegètics al bloc Consell Mallorca.
    • Les dades dels terrenys cinegètics s'actualitzen a la web a principi de cada mes.Pla Marc actiualitzat 21Agost
Pla Marc actiualitzat 21Agost
Consultau a l'enllaç Mallorca Pla Marc els municipis que s'han acollit al PLA MARC D'APROFITAMENT DE LA CAÇA DELS TERRENYS D'APROFITAMENT CINEGÈTIC COMÚ, per a la temporada 2018. La darrera actualització és de dia 21 d'agost. Recordau que no es pot caçar en els terrenys lliures no adherits al Pla Marc.

serveicinegetic@conselldemallorca.net