Informació sobre el Repertori d'Oficis Artesans: els oficis, la seva definició, les famílies, els vídeos, etc.El Repertori d’Oficis Artesans ( ROA), es va aprovar mitjançant Ordre del conseller de Comerç i Indústria, de dia 9 de desembre de 1985, i publicat al BOIB núm. 01, de 10/01/1986, pàg. 4-10.
A la actualitat, i després de diverses actualitzacions al llarg del temps, el Repertori d’Oficis Artesans es concreta en 243 oficis artesans agrupats en 17 famílies artesanes:ROA ( llistat d’oficis )


ROA ( llistat d'oficis amb classificació i definició)