Informació sobre la renovació de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), el Document de Qualificació Artesana per emprese (DQA) i la Carta de Mestre Artesà Honorífic, així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.


Renovació de la Carta d'Artesà (CA) ››

Únicament s'han de renovar les cartes expedides abans de dia 7 de setembre de 2014 (entrada en vigor del nou Decret)

Renovació de la Carta de Mestre Artesà (CMA) ››

Únicament s'han de renovar les cartes expedides abans de dia 7 de setembre de 2014 (entrada en vigor del nou Decret)

Renovació del Document de Qualificació Artesana per empreses (DQA) ››

S'han de renovar cada 5 anys tots els documents de qualificació artesana expedits ( Vigència de 5 anys)