Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Obert el periode d’inscripcions al Curs de dicció i oratòria per a càrrecs públics (20.09.2018)


La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, atès que l’article 5 del Reglament d’ús del català al Consell de Mallorca indica que els càrrecs públics s’han d’expressar normalment en llengua catalana en els actes públics, sempre que la intervenció sigui per raó del càrrec, organitza el Curs de dicció i oratòria per a càrrecs públics, adreçat als càrrecs de la institució (consellers de tots els grups polítics, directors insulars, secretaris tècnics...)
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: