Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Obert el periode d’inscripcions al Curs de dicció i oratòria per a càrrecs públics (20.09.2018)


La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, atès que l’article 5 del Reglament d’ús del català al Consell de Mallorca indica que els càrrecs públics s’han d’expressar normalment en llengua catalana en els actes públics, sempre que la intervenció sigui per raó del càrrec, organitza el Curs de dicció i oratòria per a càrrecs públics, adreçat als càrrecs de la institució (consellers de tots els grups polítics, directors insulars, secretaris tècnics...)


Està dirigit, preferentment, als representants públics d’altres institucions, amb el doble objectiu que puguin millorar la qualitat de la seva expressió oral de llengua catalana i també donar-los eines d’oratòria i comunicació d’idees.


Aquesta formació és un curs més, destinat a tots els càrrecs públics, un sector de la població que normalment ha de parlar molt de cara a la ciutadania i que, per fomentar l'ús de la llengua de forma correcta, és imprescindible que en tenguin formació. Per això, el curs de dicció va destinat a tota aquella gent que, normalment, parla en públic i s'ha d'expressar en català per funció del seu càrrec.
El curs, que és gratuït, té una durada de 20 hores. S’impartirà a Palma a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (c. del General Riera, 11), de l’1 al 5 d’octubre (primer bloc), i del 15 al 19 d’octubre (segon bloc).
El termini d’inscripció és de dia 21 a dia 27 de setembre.
Per formalitzar la matrícula s’ha de telefonar ala Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca, tel.: 971 219 595 /593, de 9 a 14 hores.