Departament d'Economia i HisendaEl Ple del Consell aprova el Pla econòmic financer a petició del Ministeri d’Hisenda (27.07.2018)


La situació actual de sanejament del Consell permetrà que l’any que ve només s’hauran de deixar 1,8 milions d’euros com a no disponibles.


El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat el Pla econòmic financer que permetrà a la institució insular complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. L’acord ha estat aprovat per 17 vots a favor, 10 en contra i 3 abstencions. 


El conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet, ha assegurat que “no estam d’acord amb la regla de la despesa que hem hagut d’aplicar i ja hem demanat la flexibilització d’aquesta”. 


El Consell no ha complit amb la regla de la despesa per només 8 milions d’euros, un 3 per cent del pressupost total. Aquesta fet ha provocat que hi hagi una sèrie de partides del pressupost aprovat per al 2018 que s’hauran de marcar com a no disponibles. 


En total seran 10,5 milions d’euros que quedaran fora estar a la disponibilitat dels distints departaments. No obstant això, totes les inversions no es trobaven en funcionament actualment i, per tant, es podran reprogramar. 


Per altra banda, el Ministeri d’Hisenda no ha acceptat que la institució insular augmenti el seu sostre de despesa en 13,6 milions d’euros. Aquesta petició es va realitzar ja que s’ha amortitzat molt el deute. 


No obstant això, la bona situació financera del Consell permetrà que per a l’any 2019, només s’hauran de deixar 1,8 milions d’euros com a no disponibles. 


Bonet ha afirmat que “l’any que ve deixarem el Consell plenament sanejat i amb disposició d’afrontar la propera legislatura”. 


Per altra banda, i també a petició del Ministeri d’Hisenda, s’han modificat 1,9 milions d’euros que provenien del Fons de contingència amb la mateixa quantitat però del capítol 1, de personal, però sempre una quantitat de sobrants.

Documents relacionats