Actualitat - Departament de Benestar i Drets Socials

La consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, Antònia Cerdà, Magdalena Capó, José Luis Antón, Caterina Mas i Antonio Echeverría Cañabate
La consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida Puigserver, Antònia Cerdà, Magdalena Capó, José Luis Antón, Caterina Mas i Antonio Echeverría Cañabate