• Instrument de difusió i de sensibilització envers el turisme i la cultura de Mallorca, amb un diàleg permanent entre el present, el passat i el futur.
 • Element de presentació de la idiosincràcia, la identitat, la singularitat i el caràcter de Mallorca dins del conjunt de les Illes Balears i del món.
 • Foment del coneixement del territori tant als visitants com als residents.
 • Esdevenir l’espai de referència per presentar Mallorca: el territori, la riquesa patrimonial i paisatjística, els itineraris i els recursos culturals i turístics.
 • Potenciar la cultura de Mallorca en un sentit ampli: des del punt de vista patrimonial, però també els productes de l’illa, els recursos empresarials, la creació artística, la innovació, etc.
 • Millorar la informació, la promoció i la distribució de l’oferta cultural i turística del territori, incentivant els recursos ben posicionats i, alhora, valorant els recursos poc integrats en els circuits turístics ja consolidats.
 • Despertar l’interès entre els residents a Mallorca per redescobrir els valors culturals i turístics de l’illa i convertir-se en un element de prestigi i representació de Mallorca.
 • Impulsar estratègies de col·laboració i participació públiques i privades dins del sector del turisme i la cultura, centrals per al desenvolupament social i econòmic de Mallorca.
 • Diàleg entre el centre, el visitant i el territori amb la utilització de recursos museogràfics i tecnologies innovadores, de les quals la tecnologia és al servei dels continguts i els usuaris.
 • Experiència única, singular i memorable amb la incorporació d’instal·lacions audiovisuals i multimèdia, altament immersives i experiencials.
 • Revalorar la construcció medieval, que conserva arcs gòtics i buits de façana característics de l'època.
 • Garantir la preservació i la visibilitat dels murs de pedra, els sostres alts i les bigues de fusta, i també el paviment.
 • Eliminar els envans divisoris de la segona planta, l'edicle dels sanitaris al pati central i l’estructura de ferro de subjecció del corredor volat del pati en planta primera.
 • Garantir condicions segons les normatives específiques (supressió de barreres arquitectòniques, condicions d'accessibilitat, d'habitabilitat, etc.).
 • Eliminar les diverses escales existents i substituir-les per un nucli d'escala i ascensor, a prop de l'escala principal que permeti concentrar tot l'accés públic en un únic espai.
 • Fer possible l’accés al vestíbul principal des del carrer mitjançant una rampa d'accés a l'edifici per vèncer el desnivell entre el carrer i el pati central, així com mantenir el vestíbul en la seva estructura i materials originals (maó hidràulic en escaquer) i l'accés per una única porta, la del vestíbul central, per preservar-ne la funció original i per garantir el control d’accessos i seguretat.
 • Possibilitar la instal·lació al pati central d’una coberta lleugera i retràctil, per cobrir totalment o parcialment l'espai.
 • PLANTA BAIXA


PLANTA BAIXA (401 m2 útils)

1. Punt de dinamització turística
Recepció i informació turística. Presentació i difusió dels recursos turístics i culturals de Mallorca, amb personal d’atenció i punts de consulta interactiva
Recursos turístics de Mallorca:
 1. Turisme a Mallorca
 2. El territori i la gent
 3. Què s’hi pot fer i què s’hi pot veure?
 4. On es pot menjar i què cal tastar?
 5. On es pot dormir?
 6. Com es pot moure per l’illa?
 7. Les oficines d’informació turística de Mallorca
 8. Central de reserves
2. Productes marca Mallorca i centre d’artesania Botiga de productes de qualitat Mallorca. S’hi podran fer tasts dels productes de qualitat i servir àpats en els actes públics
3. Bar-cafeteria de productes mallorquins

4. Pati central Espai per gaudir de l’esperit original de la casa. Un marc excepcional per als actes i els esdeveniments socials a l’aire lliure


5. Espai expositiu 1 - Can Weyler La història del casal i l’evolució arquitectònica, els diversos usos i els ocupants al llarg del temps, i el projecte de rehabilitació per convertir-lo en espai de dinamització turística de Mallorca.


6. Serveis Lavabos
7. Magatzems Tres espais de reserva i magatzem

 • PRIMERA PLANTA


PLANTA 1 (249 m2 útils)

8. Espai expositiu 2 - Descobreix Mallorca
Sala gòtica - Espai polivalent: Espai expositiu: gran espectacle audiovisual, amb àudio en tres dimensions, on es presenta Mallorca: vistes panoràmiques de l’illa i la riquesa i la diversitat dels paisatges Espai per a actes públics: presentacions, seminaris, actes institucionals, concerts, etc. Aquest espai ha de donar servei, d’una manera coordinada, a les activitats pròpies del centre i a les de les entitats i les associacions que es determini.


9. Espai expositiu 3 - Un any a Mallorca Espai audiovisual immersiu, amb àudio en tres dimensions, per viure la cultura i les tradicions de Mallorca mitjançant un viatge sensorial de les celebracions que es fan al llarg de l’any: Primavera: processons i davallaments de Setmana Santa i Pasqua, festa de moros i pagesos, etc. Estiu: processons marineres de Sant Pere i la Mare de Déu del Carme, festa de moros i cristians, festes de Sant Joan, Ball dels Cossiers, etc. Tardor: Festa des Vermar, fires, etc. Hivern: Cant de la Sibil·la, festa de l’Estendard, festes de Sant Antoni, sa Rua, etc.


10. Espai reservat per a entitats i associacions Oficines i espais de treball

 • SEGONA PLANTA


PLANTA 2 (221 m2 útils)

11. Espai expositiu 4 - Mallorca interactiva
Presentació dels recursos turístics de Mallorca mitjançant una gran instal·lació interactiva multiusuari. Mallorca interactiva: gran maqueta de l’illa amb realitat augmentada i estacions interactives que permetran viatjar per la història i accedir a tots els recursos turístics del territori. Visions de Mallorca: espai de diàleg entre el centre i els usuaris, amb un bosc de pantalles on es poden veure imatges de persones que han donat a conèixer Mallorca al món, i fotografies recents fetes per visitants que comparteixen la seva visió de Mallorca a Internet.


12. Espai expositiu 5 - Presentació de projectes
Sala d’exposicions per a la presentació temporal de projectes de patrimoni cultural i natural promoguts pel Consell de Mallorca, ajuntaments de l’illa, universitats i associacions; i actuacions en l’àmbit de la innovació en el sector turístic i empresarial.


13. Sala de reunions Espai reservat per a entitats i associacions.
14. Espai reservat per a entitats i associacions Oficines i espais de treball.

 • TERCERA PLANTA


PLANTA 3 (76 m2 útils)

15. Espai reservat per a entitats i associacions Oficines i espais de treball de l’entitat.
16. Terrassa - mirador

 • PLANTA COBERTA

17. Espais logístics