La pesca fluvial és l'activitat esportiva o professional en la que es capturen de forma activa o passiva els animals habitants a les aigües insulars.