La finca de Capocorb està gestionada pel Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, per a la realització d’activitats formatives durant la pràctica de l’activitat cinegètica.

Podran accedir a la realització d’activitats formatives i pràctiques cinegètiques tots els practicants d’aquesta activitat de Mallorca.

Telèfons de contacte per reserves i incidències:

  • RESERVES:
    JAVIER VIDAL: 971173878 (RESPONSABLE DEP. MEDI AMBIENT)
    FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA: 971706798

  • INCIDÈNCIES:
    TOMEU (PERSONAL PROPI CCM): 629404172
    JAVIER VIDAL: 971173878

Adreça electrònica de contacte: serveicinegetic@conselldemallorca.net