• Resolució Anual de Vedes 2018 - 2019 del conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada de caça 2017- 2018 a l'illa de Mallorca.
  • Per a autoritzacions de control de fauna invasora podeu contactar amb el Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció General de Biodiversitat. Enllaç

Contacte: serveicinegetic@conselldemallorca.net