Benvinguts al Servei de Caça. Podeu visitar els continguts de la web mitjançant el menú de l'esquerra.

- Les funcions i competències en matèria de caça del Govern de les Illes Balears, assignades al Servei de Caça de la Direcció General de Biodiversitat, han estat traspassades als Consells Insulars, a partir de l'1 d'octubre de 2010 a Mallorca i a partir de l'1 de gener de 2011 a Menorca, Eivissa i Formentera.

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. Descàrrega

Les funcions i serveis que es mantenen al Govern de les Illes Balears de forma indefinida queden assignades al Servei de Protecció d'Espècies. Enllaç