Col·laboració i ajuda tècnica als municipis de Mallorca per tal de facilitar-los l’adaptació del seu planejament al Pla Territorial de Mallorca


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: