Col·laboració i ajuda tècnica als municipis de Mallorca per tal de facilitar-los l’adaptació del seu planejament al Pla Territorial de MallorcaL'Oficina d'Informació Territorial facilita als municipis l'adaptació al PTIM
El Departament d’Urbanisme i Territori ha inicial una línia de col·laboració i ajuda tècnica als municipis de Mallorca per tal de facilitar-los l’adaptació del seu planejament al Pla Territorial de Mallorca. Una de les accions principals en aquesta línia és l’obertura de l’Oficina d’Informació Territorial, amb la intenció de millorar els canals de comunicació tècnica entre els Ajuntaments i el Consell de Mallorca.Ubicada a la seu del Departament d’Urbanisme i Territori, al carrer General Riera núm.113, i adscrita a la Direcció Insular d’Ordenació del Territori, l’Oficina d’Informació Territorial ofereix assessorament tècnic per a resoldre els dubtes que sorgeixin en l’adaptació de la normativa municipal al pla territorial, així com també en altres aspectes de l’ordenació del territori i l’urbanisme que afectin el funcionament de cada ajuntament.Si bé està pensada inicialment per atendre sobretot els tècnics municipals, l’oficina atendrà també als ciutadans que desitgin rebre un assessorament sobre qualsevol qüestió d’àmbit territorial que els pugui afectar. Per donar una atenció personalitzada, l’oficina compta amb un equip format per un jurista i un arquitecte que treballen de manera coordinada amb els tècnics de la Direcció Insular d’Urbanisme.

Pot fer diverses consultes relacionades amb el territori de Mallorca com:
  • Quina categoria de sòl correspon a una finca determinada?
  • Quina tramitació cal per demanar un ús concret d’una finca?
  • He heretat un terreny, quin ús en puc fer?
  • Quines condicions han de complir les construccions d’una finca?
  • Quin és l’estat de tramitació del meu expedient de planejament?
  • Quina és la superfície mínima per poder construir en sòl rústic?
  • Puc dividir la meva parcel·la per vendre les parcel·lacions per separat?


A més, pots fer consultes relacionades amb el Pla Territorial de Mallorca i el seu procés de modificació.

En definitiva, l’Oficina d’informació territorial t’ofereix assessorament tècnic per:- Resoldre els dubtes que plantegi l’adaptació de la normativa municipal al pla territorial.
- Tenir en compte els aspectes de l’ordenació del territori i l’urbanisme que afectin el funcionament de cada ajuntament.

Imprès i documentació necessària per a sol·licitar informació territorial


Per sol·licitar informació territorial, descarregar i emplenar l’imprès i enviar-lo a l’oficina per correu electrònic (informacioterritorial@conselldemallorca.net)Documentació necessària:


Dades concretes de l’emplaçament que t’interessa.
Plànol indicatiu de la situació, amb detall suficient de l’entorn territorial.

L’horari d’atenció al públic és: dimarts i dijous de 10 a 14 hores
Adreça: carrer General Riera núm.113, 07010 Palma
Telèfon: 971 21 99 21
Fax: 971 17 39 47
Adreça electrònica: informacioterritorial@conselldemallorca.net