Procediment: Sense termini

Departament d'Urbanisme i Territori


 
Documentació necessària:
  • DNI
  • Original del permís de circulació o certificat d’antecedents expedit per la Prefectura de Trànsit
Si la sol·licitud la fa una altra persona que no sigui el titular del vehicle, s'ha de presentar una autorització del titular (trobareu el document més avall).

És imprescindible la presentació de fotocòpia del DNI del titular i l'original de la persona autoritzada.