Procediment: Sense termini

Departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació
 
Documentació necessària:
  • DNI
  • Fotocòpia per les dues cares de la targeta d'ITV
  • Fotocòpia del permís de circulació o certificat d'antecedents de la Prefectura de Trànsit
Si se sol·licita per pèrdua:

  • Declaració jurada del titular d'haver perdut l'adhesiu

Si se sol·licita per canvi de parabrises:

  • Certificat del taller que l'ha canviat

Si la sol·licitud la fa una altra persona que no sigui el titular del vehicle, s'ha de presentar una autorització del titular (trobareu el document més avall).

És imprescindible la presentació de fotocòpia del DNI del titular i l'original de la persona autoritzada.