Entitats i empreses > Tots els trÓmits
Procediment: Sense termini

Departament d'Urbanisme i Territori


 
Documents necessaris:

  • DNI
  • Original Targeta d'Inspecció Tècnica
  • Fotocòpia permís de circulació o certificat dĺantecedents expedit per la Prefectura de Trànsit

Si la sol·licitud la fa una altra persona que no sigui el titular del vehicle, s'ha de presentar una autorització del titular (trobareu el document més avall).

És imprescindible la presentació de fotocòpia del DNI del titular i l'original de la persona autoritzada.