Procediment: Sense terminiDepartament d'Urbanisme i Territori


 
Documentació necessària:

  • DNI
  • Fotocòpia targeta ITV
  • Fotocòpia permís de circulació o certificat d'antecedents expedit per la Prefectura de Trànsit


Si la sol·licitud la fa una altra persona que no sigui el titular del vehicle, s'ha de presentar una autorització del titular (trobareu el formulari més avall).

És imprescindible la presentació de fotocòpia del DNI del titular i l'original de la persona autoritzada.