El Servei d'Assistència Tècnica (SAT) ofereix assessorament jurídic i econòmic. També sota la Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal s'ofereix assessorament i suport tècnic en altres matèries.

Assessorament Agenda 21 local

Assessorament de projectes europeus

Assessorament qualitat i formació

Cooperació tècnica per a la redacció de certificats d'eficiència energètica d'edificis municipals.

Cooperació tècnica per redacció i direcció d'obres

Publicacions

Servei econòmic

Servei jurídic