Quin residu voleu gestionar? on? La web DONDELOTIRO us diu com i on dipositar-lo (per població). Guies tècniques. Xarxa de compra reciclat. Govern de les Illes Balears. EMAYA. TIRME. MAC. ECOEMBES. ECOVIDRIO...


Dondelotiro.com ››

Dondelotiro.com és la plataforma educativa i gratuïta que neix per resoldre els dubtes sobre matèria de residus. Dóna informació de com gestionar to tipus de residus i on fer-ho depenent de la teva població. El Consell de Mallorca és una de les entitats que s'hi ha adherit.

TIRME SA ››

TIRME és l'empresa concessionària del servei públic del Pla Director per a la Gestió de Residus Urbans de l'illa de Mallorca (Concessió acaba 18 abril de 2041)

Xarxa compra reciclat (Generalitat de Catalunya) ››

Catàleg de productes reciclats

MAC Insular ››

Mac Insular és l'empresa concessionària del servei públic de gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (Concessió : 1 juliol de 2003 a 1 de juliol de 2028)

Govern de les Illes Balears. Servei de Residus ››

Si voleu informació sobre la planificació dels residus perillosos, l'autorització, la vigilància, la inspecció i la sanció de tot tipus de residus, contactau amb el Govern de les Illes Balears, que en té les competències.

Ecoembes ››

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) és l'organització sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, de les llaunes, dels brics (contenidor groc) i dels envasos de cartó i paper (contenidor blau) de tot Espanya.

Ecovidrio ››

Ecovidrio és una associació sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre dipositats en els contenidors de tot Espanya (contenidor verd).

Recicla envases ››
Sistemes integrats de gestió autoritzats a les Illes Balears ››

SIGNUS (pneumàtics) SIGRE (medicaments) SIGFITO (fitosanitaris)...

EMAYA (Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA) ››

EMAYA és l'empresa, titularitat de l'Ajuntament de Palma, que s'encarrega de la gestió relacionada amb el cicle integral de l'aigua del municipi (de la captació, de la potabilització i del proveïment d'aigua potable, així com del manteniment de les instal·lacions de clavegueram, del sanejament i de la depuració d'aigües). EMAYA també s'encarrega de la gestió de la recollida d'escombraries i neteja viària de Palma de Mallorca.