Urbanisme i territoriServei d'Autoritzacions Territorials


Llicències obres sòl rústic (habitatges i xarxes)