Assessorament municipal de projectes europeus
Eurolocal
Eurolocal
Per acords plenaris del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma de 2 i 27 d’abril de 2009, respectivament, es va procedir a l'aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci Eurolocal-Mallorca. L'aprovació definitiva es va publicar al BOIB núm. 72 del 19-05-2009. La sessió de constitució del Consorci va ser el 19 de juny del 2009. El 18 d'agost el seu pressupost, prèvia publicació al BOIB, va ser aprovat. El Consell de Direcció va aprovar la RLLT i la plantilla a la sessió de 18 de setembre de 2009.El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, conscients de la importància de participar en el context europeu per tal d'optimitzar recursos i compartir coneixements, han constituït un consorci de naturalesa administrativa i personalitat jurídica pròpia, que es regeix per les disposicions legals pròpies de la seva naturalesa, en especial per la legislació en matèria de règim local i pels seus estatuts, per tal de fer viable la seva implicació a Europa així com fomentar-la a tots els ens locals de Mallorca.


EUROLOCAL-MALLORCA és un consorci públic creat pel Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per impulsar la participació activa de les entitats locals a l'espai europeu.

Organigrama:
El consorci adopta una estructura adhocràtica, per a la seva organització interna, que es fonamenta bàsicament en tres grups funcionals:

  • La junta de govern: Té la responsabilitat de la direcció estratègica.
  • La gerència i un equip professional estable: Té la responsabilitat de la direcció tàctica.
  • La direcció de projectes i els professionals temporals que requeriran cadascuns dels projectes aprovats: Té la responsabilitat de la direcció operativa.

L’estructura adhocràtica del Consorci respon a la necessitat d’e ser una organització fluida, orgànica i descentralitzada en relació a les administracions que el conformen.


Òrgans del Consorci:
El govern i l'administració del Consorci correspon als següents òrgans:
Junta de Govern
Presidència Bernardí Coll Martorell
Vicepresidència
Gerència Josefina Sintes Janer

Posam a l'abast de les entitats locals accions i estratègies de desenvolupament local amb perspectiva europea.
Fomentam i oferim suport a la participació proactiva al context europeu.
Desenvolupam la nostra activitat mitjançant una acció professional especialitzada de qualitat amb una clara vocació municipalista europea.

Per què?

Pel convenciment que Europa, per aconseguir la cohesió econòmica, social i territorial, necessita la participació plena dels governs locals, pel caràcter d'administració propera als ciutadans.

Pels nous escenaris, les noves oportunitats i els reptes que el tractat de Lisboa ofereix als governs locals europeus.

Per fer arribar els valors de la UE a la nostra ciutadania, a través de les entitats locals, facilitant la participació i l'intercanvi.

Per promoure la innovació, la corresponsabilitat i la solidaritat entre els pobles.
Ciutadania europea
Amb la implicació de les entitats locals en xarxes, fòrums, cimeres, lobbys, agermanaments i altres espais d'intercanvi que serveixin per treballar junts en el marc d'Europa temes d'interès comú.

Pensament global, acció local
Amb l'impuls de la presència del món local en el moviment municipalista europeu.

Formació i informació europea
Amb la informació i la formació sobre polítiques europees, directrius, estudis d'interès local
i convocatòries.

Finançament i gestió de projectes
Amb l'aprofitament dels fons de finançament de la UE, als quals les entitats locals poden accedir, i amb la gestió, si cal, del procés de desenvolupament dels projectes aprovats.

Bons contactes
Amb la facilitació d'un banc de dades de projectes potencials per presentar a les convocatòries de la UE, relacionats amb activitats de desenvolupament local.

Arxiu de projectes
Amb l'oferta d'un servei de dipòsit a llarg termini de projectes aprovats i executats fins que la UE els consideri degudament justificats.

Documents relacionats
Fotografies
Documents