El Departament de Territori i Infraestructures informa que la carretera de Manacor (Ma-15, només sentit Manacor) es tallarà per les obres del tram II de la via connectora, a partir de dimarts, 25 de setembre, entre la rotonda de l'hospital de Son Llàtzer i la rotonda de CLH.


Si bé només del quilòmetre 4 al 5, restant l'accés a l'hospital de Son Llàtzer completament operatiu.


L’objectiu d’aquest tancament, que es calcula que serà d’uns quatre mesos, és poder construir la rotonda que permetrà redistribuir el trànsit entre la via connectora i la carretera de Manacor just en aquesta intersecció.


Es tracta d’una obra de gran complexitat, ja que s’ha de treballar a tres nivells sobre el terreny, per poder assentar les bases de la rotonda futura, que permetrà que el trànsit provinent de la carretera de Manacor passi per dalt i el que ve de la via connectora, per baix.


D’aquesta manera, els vehicles que circulen per les dues vies (Ma-15 i Ma-30) no s’hauran de trobar a la rotonda actual de CLH, ja que cada via tindrà un pas propi per aquesta intersecció.


Per això, us proposam tres rutes alternatives, Palma-Manacor:


1) La primera, agafar el camí Fondo, la via connectora (Ma-30) i després enllaçar amb la carretera de Manacor (Ma-15).


2) La segona, podeu agafar l'autovia de Llevant (Ma-19), sortida 6 pel Coll d'en Rabassa i enllaçar amb la Ma-30 fins a la carretera de Manacor (Ma-15).


3) I, per acabar, agafar l'autovia de Llevant (Ma-19), sortida 10, direcció Manacor i a través de la Ma-19A (camí de Can Capó) i la Ma-5013 (camí de Sa Síquia) enllaçar amb la carretera de Manacor (Ma-15).


Molta precaució a la carretera i disculpau les molèsties, Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.


Twitter informatiu: @carreteres


Palma, 25 de setembre de 2018