Projecte d'execució de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca

El termini d'exposició pública comença el 13 de juliol de 2018 i finalitza el 2 d'agost de 2018, ambdós inclosos