La directora insular de Patrimoni, Kika Coll, presenta el programa "Patrimoni en Xarxa", que té com a finalitat constituir una xarxa d'entitats que treballen en temes patrimonials a Mallorca i donar a conèixer aquestes als municipis.

La xarxa de patrimoni vol ser un espai de trobada i d'intercanvi de totes les entitats i la ciutadania vinculada al patrimoni de Mallorca.


Volem fomentar el treball en xarxa amb l'objectiu de conèixer millor la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial: tèxtil, ferroviari, arqueològic, industrial, fotogràfic, pictòric, literari, musical, etnològic, numismàtic, arquitectònic, gastronòmic, religiós, la memòria oral...


Per aconseguir-ho, necessitam identificar les persones i les entitats que hi fan feina i proposam que, a través del qüestionari que trobareu al web www.participaciociutadana.cat, ens faciliteu la tasca de comprovar la situació actual.


També ens plantejam fer trobades presencials i crear fòrums de coneixement i debat per posar en comú com i de quina manera pensam que hauríem de treballar per al patrimoni que ens envolta.


Encaram el futur cap a un possible catàleg de les activitats que duen a terme les diferents entitats i per poder-les oferir des de la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca a la ciutadania i als ajuntaments.


Enllaç al formulari