Dades de contacte d'arxius de Mallorca


Arxius Municipals de Mallorca

Arxius de l'administració municipal

Arxiu del Regne de Mallorca

Documentació de caire històric. Fons de les institucions històriques de les Illes Balears.

Arxiu Diocesà

Arxiu del Bisbat de Mallorca

Archivo Intermedio Militar de Baleares

Arxiu de titularitat estatal gestionat pel Ministeri de Defensa

Arxiu del Col·legi de Lluc

Arxiu històric del santuari de la Mare de Déu de Lluc

Arxiu Capitular de Mallorca (ACM)

L'Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) té com a missió recollir, conservar i difondre el patrimoni documental de la Catedral de Mallorca.