Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament de desplegament de la llei 3/2005, 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes BalearsDocuments per consulta:· Fitxa de l'elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn (pdf)

· Text BOE de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears (pdf)El termini per presentar les aportacions és fins dia 5 de maig de 2017.Les aportacions s'hauran de remetre a: mediambient@conselldemallorca.net