El Dia Internacional de la Dona neix arran de diferents activitats i moviments obrers a principis del segle XX a Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, aquest dia ha adquirit una dimensió mundial i el moviment internacional de les dones, enfortit per les conferències de les Nacions Unides sobre la dona, ha ajudat al fet que la seva commemoració ofereixi l'oportunitat d'incrementar el suport als drets i la participació de les dones.


Nacions Unides va començar a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març en 1975, Any Internacional de la Dona. Dos anys més tard, al desembre de 1977, l'Assemblea General va adoptar una resolució proclamant un Dia de les Nacions Unides per als Drets de la Dona i la Pau Internacional, que els Estats Membres poden celebrar qualsevol dia de l'any seguint la seva tradició històrica i nacional.


Aquesta acció que s’emmarca en la Llei 11/2016, com una acció per aconseguir l’article 1 ”... de fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, aquesta llei té per objecte establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida”.


Així mateix, en el Pacte per una Mallorca lliure de violències masclistes, la Direcció Insular d’Igualtat es
compromet realitzar accions per dur a terme una sensibilització, en el marc d’aquesta llei, a la població en general en temes de igualtat.


La Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca se suma a un moviment mundial pels drets, la igualtat i la justícia de les dones. El Dia Internacional de les dones 2018 és una oportunitat per transformar aquest impuls en mesures per donar poder a les dones i reconèixer a les persones activistes que treballen sense descans per reivindicar els drets de les dones i aconseguir que aquestes desenvolupin el seu potencial.


La Direcció Insular d’Igualtat i els ajuntaments de Mallorca han programat una agenda especial per commemorar el 8 de març.


Podeu consultar el programa d'activitats clican't aquí