És responsabilitat de tothom.

Implica't!
  • PER QUÈ ÉS NECESSARI?

La violència mascliste és un greu atemptat contra la dignitat i la llibertat de les dones. Sens dubte, aquesta és una de les problemàtiques socials més greus a la qual fa front la nostra societat i la que més reptes planteja per a les polítiques públiques.


És important sumar tots els esforços i reconèixer també les aportacions que les diferents institucions i la societat civil han fet, i continuen fent, per assolir aquest objectiu comú.


  • QUI L'IMPULSA?

La Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca considera prioritari impulsar polítiques integrals per abordar la violència masclista i per aconseguir la sensibilització, la prevenció, la detecció i l'erradicació de les situacions de violència cap a les dones.


  • AMB QUI?

Aquesta estratègia de col·laboració del Consell de Mallorca amb la societat civil i les dones i els homes en conjunt per fer front de forma més eficaç a aquesta xacra social, la conforma qualsevol institució i entitat de la ciutadania de Mallorca -feminista, veïnal, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, de col·legi professional o de mitjans de comunicació- que hi vulgueu participar.


  • COM ES DURÀ A TERME?

Amb la signatura del Pacte es fa públic i s'explicita el compromís tant de les entitats com de les dones i els homes a títol individual i de les institucions. Els signants ens faran arribar les actuacions impulsades anuialment. Una Comissió de tretze persones expertes vetllarà per l'execució d'aquestes accions i les avaluarà.


  • JO VULL PARTICIPAR, COM HO HE DE FER?

Envia'ns la fitxa d'adhesió a l'adreça electrònica: masclismeno@conselldemallorca.net


Els ajuntaments ens enviaran la fitxa d'ahesió que trobaràs més abaix i una còpia de l'acord de ple al qual es recull l'adhesió al Pacte ciutadà que reculli el compromís del conjunt del consistori.


Consulta el text del Pacte que adjuntem i demana informació al 971173500, extensió: 9748.