LLOC


Dies 13 i 14: CC Sa Nostra. C/ de la Concepció, 12. Palma
Dia 15: voltes de na Batlessa. C/ de Ciutat, 1. Artà


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS


Inscripció gratuïta a:
bellpuig@conselldemallorca.net


Els docents s’han d’inscriure en el Portal del Personal Docent de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La inscripció i l’assistència al 85 % de les sessions donen dret a un
certificat d’assistència amb aprofitament. Jornades reconegudes
com a hores de formació permanent del professorat.


Aquestes jornades pretenen donar a conèixer els premonstratesos i valorar-ne les accions i el llegat. Per aconseguir-ho, es vol promoure l'agermanament entre els municipis d'Os de Balaguer i d'Artà a través dels respectius monestirs de Bellpuig.
Descarregar programa de les Jornades