Actualitat i articles interessants relacionats amb el món dels residus


NOTÍCIES I ARTICLES D'INTERÈS
17 y 18/05/2018. JORNADES SOBRE LA PREVENCIÓ D´OLORS PROVINENTS DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS
26/03/2018. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA
30/03/2017. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA
22/03/2017. SEMINARI LA GESTIO DELS RESIDUS MUNICIPALS. FELIB

A continuació pots consultar totes les ponències que tingueren lloc al seminari organitzat per la FELIB i Ecoembes destinat als tècnics i polítics municipals per la millora de la recollida selectiva del seu municipi

Fitxes de casos pràctics sobre la gestió dels residus municipals. Fundació Fórum Ambiental ››

Especialment destinades als responsables i tècnics, recullen les experiències més interessants de distintes entitats locals espanyoles

Guia per a la implantacio de la recollida separada i tractament de la fracció orgànica ››

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Guia Tècnica sobre la Gestió de Residus Municipals ››

Guia dirigida a tècnics de les Administracions Locals encarregats de la gestió de residus i neteja viària. Es mostren aaspectes com la prevenció de residus, els distints sistemes de recollida i els seus costos associats, així com els diferents tipus de tractament de residus i valorització, tot això enmarcat en el context legal vigent. També hi ha contengut dedicat a la fiscalitat, ordenances i contracatació, i als procediments i criteris a tenir en compte per a l'elaboració de plecs de condicions.

Presentació Los municipios y la gestión de los residuos 2016. Fundació Fòrum Ambiental ››

Jornada del passat 14 de novembre del 2016 Los municipios y la gestión de los residuos. Ponència d'Eduard Moreno, ambientòleg de Canet de Mar: Mostra dels costos als ciutadans i estudi de tarifes, amb estudi de l'Agència catalana de residus sobre la tarifa en funció de la producció (nombre de persones per domicili, nombre places hoteleres, m2, tipus de negocis....)

Presentació Los municipios y la gestión de los residuos 2015. Fundació Fòrum Ambiental ››

Jornada a Barcelona el 19 de novembre 2015

Jornada amb Ajuntaments sobre la facturació amb els SIG d'ECOEMBES i ECOVIDRIO

Palma, 3 de desembre de 2015

Jornada amb Ajuntaments sobre la facturació amb ECOEMBES i ECOVIDRIO

Palma, 22 de març de 2016