Campanyes, activitats i col·laboracions diverses en l'àmbit del foment de l'ús de la llengua catalana i la promoció d'actituds favorables al procés de normalització lingüística