Infraestructura de Dades Espacials del Consell de Mallorca


Presentació

IDEmallorca és una iniciativa del Consell Insular de Mallorca per crear la Infraestructura de Dades Espacials de l'illa de Mallorca.

Què és una IDE?

Una IDE és "Un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards i recursos humans necessaris per a adquirir, processar, emmagatzemar, distribuir i millorar la utilització de la informació geogràfica"

Objectius de la IDE Mallorca

La IDEmallorca té com objectiu general integrar a través d'Internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic que es produeixen al Consell de Mallorca, facilitant a tots els usuaris potencials la localització, identificació, selecció i accés a aquests recursos, a través d'un geoportal

Visors de mapes

Enllaç als visors de mapes oferts per la IDEmallorca

Geoserveis

Llistat dels geoserveis oferts per la IDEmallorca

Equip gestor i contactes

Espai destinat a l'equip gestor de la IDEmallorca i com contactar amb nosaltres

Legislació

Legislació vigent a nivell europeu i nacional sobre les IDEs, la interoperabilitat i l'accés a la informació de les administracions públiques

Enllaços relacionats

Enllaços a les principals IDEs regionals, nacionals i europees