IDEmallorca


IDEmallorca és un projecte on hi participen els diferents Departaments del Consell de Mallorca que treballen amb els sistemes geogràfics. Aquest grup de treball multidisciplinar té la direcció tecnològica de l'equip de sistemes d'Informació territorial del Servei d'Informàtica de la institució, i té previst ampliar-se amb la participació activa de totes les entitats locals de Mallorca.

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores