Per elaborar un nou Pla Director de residus no perillosos
El termini per presentar ofertes per la Contractació del servei de redacció i assessorament en la tramitació del Pla director sectorial de residus no perillosos de Mallorca acabà el 14 de novembre del 2016. Podeu trobar tota la informació al Perfil del contractant.

El dia 17 de novembre del 2016 tingué lloc la jornada de treball sobre l'abandonament i abocament de residus, que posà punt final al procés participatiu per elaborar el nou PDSR que va començar al mes de febrer.


El procés participatiu per elaborar aquest pla és un compromís públic impulsat pel Consell de Mallorca a través del departament de Medi Ambient, en el qual es dugué a terme un procés participatiu per elaborar el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos (PDSRNP).Durant l'any 2016 es dugueren a debat temes de cabdal importància que s'han de tenir en compte per elaborar el nou Pla, com és la recollida selectiva, la reutilització, la prevenció de residus, els punts verds o les tarifes de residus.Podeu trobar informació sobre el calendari que es seguí al següent enllaç: Calendari PDSRNPA continuació trobareu tota la informació sobre les vuit jornades del procés participatiu:

3 de març del 2016


El 3 de març del 2016, al Museu del Calçat d’Inca es va dur a terme la primera ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla director de residus no perillosos (PDSRNP) a càrrec de Montserrat Masanas. La ponent és experta en models de gestió de residus i metabolisme urbà, treballa a Lavola i ha treballat a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.


La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 17 de març de 2016.


Podeu trobar tota la informació de la primera jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Recollida selectiva


7 d'abril del 2016


El 7 d'abril del 2016, a l’Espai Na Camel•la de Manacor es va dur a terme la segona ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla director de residus no perillosos (PDSRNP) a càrrec de Teresa Guerrero, Enginyera Química per l’lQS (Institut Químic de Sarrià), Enginyera Industrial per la Universitat Ramón Llull i Màster en Administració i Direcció d’Empreses (MBA) per ESADE. La ponent és la responsable del Departament de Gestió de Matèria Orgànica a l’Agència de Residus de Catalunya, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 21 d'abril de 2016.Podeu trobar tota la informació de la segona jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Matèria orgànica5 de maig del 2016


El 5 de maig del 2016, al Teatre de Lloseta es va dur a terme la tercera ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec de Begoña Fabrellas Rodriguez, consellera tècnica a la Subdirecció General de Residus del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 19 de maig del 2016.Podeu trobar tota la informació de la tercera jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència RAEE


2 de juny del 2016


El 2 de juny, a la sala d’actes del Centre Cultural La Misericòrdia es va dur a terme la quarta ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec de Julio Gisbert, responsable del Repair Cafè de Madrid.La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 22 de juny del 2016.

Podeu trobar tota la informació de la quarta jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Reutilització

7 de juliol del 2016


El 7 de julio del 2016, al Teatre de Sa Congregació de Sa Pobla es va dur a terme la cinquena ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec d‘Elena Bagaria i Ribó, del Departament de Prevenció de l’Agència de Resdius de Catalunya, ARC.

La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 21 de juliol del 2016.

Podeu trobar tota la informació de la tercera jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Prevenció de residus al sector comercial

8 de setembre del 2016


El 8 de setembre del 2016, al Teatre Sa Societat de Calvià es va dur a terme la sisena ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec d’Albert Torras, cap de secció de prevenció de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 22 de setembre del 2016.

Podeu trobar tota la informació de la sisena jornada als següents enllaços:Vídeo ponència: Deixalleries

6 d'octubre del 2016


El 6 d'octubre del 2016, a l'Entitat local menor de Palmanyola es va dur a terme la setena ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec de Maria M. Morey Martorell, economista de la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca.

La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 20 d'octubre del 2016.

Podeu trobar tota la informació de la vuitena jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Tarifes de gestió de residus


3 de novembre del 2016


El 3 de novembre del 2016, al Casal de la Cultura Joan Mascaró i Fornés (Auditori Municipal) de Santa Margalida es va dur a terme la vuitena i darrera ponència del procés participatiu per elaborar el nou Pla Director de Residus no Perillosos (PDSRNP) a càrrec dels ponents Eusebio Martínez de la Casa, de la Fundació Recircula, i del Sargent Cosme Vidal, del SEPRONA.

La jornada de treball sobre aquesta temàtica es dugué a terme el 17 de novembre del 2016.

Podeu trobar tota la informació de la vuitena jornada als següents enllaços:Vídeo de la ponència: Abocament i abandonament de residus