Departament de Modernització i Funció Pública
Un total de 2.079 funcionaris recuperaran la carrera professional aquest mes d’agost (23.08.2018)


Els empleats públics rebran amb caràcter retroactiu el complement salarial que havien deixat de percebre des del mes de maig.
Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: