Actualitat - Departament de Modernització i Funció Pública

Els empleats públics rebran amb caràcter retroactiu el complement salarial que havien deixat de percebre des del mes de maig.
Els empleats públics rebran amb caràcter retroactiu el complement salarial que havien deixat de percebre des del mes de maig.