Departament de Modernització i Funció PúblicaInici de la licitació de la segona fase de reforma del Centre Cultural de la Misericòrdia (05.07.2018)


El Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous l’expedient de contractació de la segona fase de l’obra de rehabilitació integral de l’edifici de la Misericòrdia, a proposta del Departament de Modernització i Funció Pública. I ha autoritzat la despesa, en quatre anualitats, del pressupost del projecte que és de 9,2 milions d'euros i que té un termini d'execució de 36 mesos.Imatge de com quedarà la II fase de la Misericòrdia.
L’expedient de contractació inclou diferent zones d’intervenció com són l’antic “Hospital de Nit” de la Misericòrdia, el Pati de les Dones i l’edifici de l’antic dipòsit de l’Arxiu General. El procediment pel qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició.


 


Les empreses interessades tindran 35 dies per presentar ofertes, un cop s'hagin publicat els plecs en el Diari Oficial de la Unió Europea i a la plataforma de licitació de contractes del sector públic. 


 


El projecte de la segona fase de reforma de la Misericòrdia té un pressupost de 9.220.373,75 € i preveu un termini d’execució de 36 mesos. Suposa la recuperació de 7.688 metres quadrats en espais que ocupaven l’antic Hospital de Nit, l’antic dipòsit de l’Arxiu General, el Pati de les Dones, la terrassa dels estenedors, la coberta i les façanes corresponents.


 


El Pati de les Dones és un dels punts neuràlgics que es reformaran. Totes les façanes es restauraran i es deixarà el pou central i l’entrada des del carrer Misericòrdia.


 


D’altra banda, les sales de l’antic Arxiu General es rehabilitaran per poder convertir-les en sales expositives. A aquest espai s’hi accedirà a través de les 8 portes que hi ha a la terrassa dels estenedors, que disposarà d’una rampa d’accés des del jardí.


 


Com a novetat, el projecte també incorpora la recuperació de l’aljub que es troba baix el Pati de les Dones, un espai que es calcula té més de 300 anys d’antiguitat. Es tracta d’una infraestructura de 255 metres quadrats i 6 metres d’alçada que serà accessible des de les sales de l’antic Arxiu General a través d’una rampa.


 


El primer avantprojecte de rehabilitació integral de la Misericòrdia es va aprovar el 1998 al Ple del Consell de Mallorca. Tres anys després, es varen iniciar les obres de la I fase que finalitzaren al 2003. Des de llavors, s’han anat fent algunes obres de millora a façanes, jardins, patis i exteriors i, també, s’han acondicionat espais per poder-hi treballar. L’any 2007 es va redactar l’avantprojecte de la II fase, que es va recuperar l’any 2015 i que podrà ser una realitat en els propers anys.

Documents relacionats