Modificació núm. 1 del Pla especial de protecció i ordenació de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS)

Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2019. El termini per presentar al·legacions comença el 2 de maig de 2019 i finalitza el 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos

Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca. Aprovació inicial

Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018. El termini per presentar al·legacions comença el 30 de juliol de 2018 i finalitza l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos

Acord de suspensió de llicències amb relació a l'aprovació inicial del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca

Publicat en el BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, que substitueix l'acord publicat en el BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018, que substituïa l'acord publicat en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018

Revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca